9ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ UNESCO ASPnet

9-math-symp-090324
 
Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, έλαβε χώρα το 9ο Μαθητικό Συμπόσιο Γυμνασίων Αττικής του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων UNESCO ASPnet με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Ανάγκη και Ευκαιρία για την Αειφορία». Οι εργασίες του Συμποσίου πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά και συμμετείχαν σε αυτό 160 μαθητές/-τριες και 32 εκπαιδευτικοί από 16 Γυμνάσια-μέλη του Δικτύου στην Αττική.

Την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε ο Δήμαρχος Πειραιά κύριος Γιάννης Μώραλης. Κατά την έναρξη των εργασιών αναγνώστηκε χαιρετισμός της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρίας Ζέτας Μακρή, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κυρία Μαρία-Αικατερίνη Τζιτζικώστα, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΑΙΘΑ κυρία Βασιλική Μακρή, η Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO ASPnet κυρία Βέρα Δηλάρη και ο Διευθυντής του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά κύριος Δημήτριος Καλαϊτζίδης.

Το Συμπόσιο παρακολούθησε, ως παρατηρήτρια, η εκπαιδευτικός-συντονίστρια ASPnet του 4ου Γυμνασίου Κερατσινίου, νέου μέλους του Δικτύου, κατόπιν ενεργειών και υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού-συνδέσμου/ ASPnet Focal Point της ΔΔΕ Πειραιά στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων κυρίας Αικατερίνης Χριστοδούλου, η οποία εκπροσώπησε το Γραφείο στο Μαθητικό Συμπόσιο.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.