Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πλαισίου της UNESCO “Arts for Transformative Education”

arts4transfedu-19042024

Το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο της UNESCO “Arts for Transformative Education” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως από τη Διεθνή Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων με την UNESCO (ASPnet) κυρία Julie Saito Loubière την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στο πλαίσιο του World Cultural Heritage Youth Symposium 2024 στην Αρχαία Ολυμπία. Το πλαίσιο εστιάζεται στη διδασκαλία αντικειμένων μέσω διαφόρων μορφών τέχνης δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκδοσης, «Η ενσωμάτωση των τεχνών στην διδασκαλία μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και να ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητα, να προωθήσει την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Είναι το κλειδί που συμβάλλει στην προώθηση του πλουραλισμού, του σεβασμού της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της αίσθησης του ανήκειν σε μια παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα».

Η κυρία Julie Saito Loubière συντόνισε, από κοινού με την Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων με την UNESCO (ASPnet) κυρία Βέρα Δηλάρη, επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς από 24 σχολεία σε 14 χώρες παγκοσμίως προκειμένου να εξοικειωθούν με την μεθοδολογία που προτείνεται στην έκδοση Arts for Transformative Education: A Guide for Teachers from the UNESCO Associated School Network. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων της ΔΔΕ Πειραιά εκπροσώπησε η εκπαιδευτικός-σύνδεσμος (Focal Point) της ΔΔΕ με τον Εθνικό Συντονισμό του Δικτύου κυρία Αικατερίνη Χριστοδούλου, η οποία παρακολούθησε το εργαστήριο προκειμένου να μεταφέρει την νέα μεθοδολογία στα σχολεία του Δικτύου αρμοδιότητας ΔΔΕ Πειραιά.

Το Σάββατο 20 Απριλίου, η κυρία Χριστοδούλου, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τους διοργανωτές ως Διεθνής Εμπειρογνώμονας UNESCO για θέματα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) στη σχολική εκπαίδευση, συντόνισε επιμορφωτικό εργαστήριο για την ίδια πολυεθνική ομάδα εκπαιδευτικών, από κοινού με την Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου κυρία Βέρα Δηλάρη, με θέμα τη μεθοδολογία UNESCO- Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση της ΑΠΚ στην καθημερινή διδακτική πρακτική που προτείνεται στην έκδοση Teaching and Learning with Living Heritage: A Resource Kit for Teachers.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.