ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024 Α' ΦΑΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) 20 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΙΣ 11/9/2023 10 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 08 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 07 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 07 Σεπτεμβρίου 2023
AΠΟΔΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 07 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ 07 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ 2023-24 04 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 29 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 14 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 14 Αυγούστου 2023
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 27 Μαρτίου 2023
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 17 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ 08 Μαρτίου 2023
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 28 Φεβρουαρίου 2023
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 11 Ιανουαρίου 2023
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022-23 09 Ιανουαρίου 2023
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 14 Δεκεμβρίου 2022

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.