ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 24 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 23 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 22 Φεβρουαρίου 2022
ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 21 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 18 Φεβρουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 16 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 16 Φεβρουαρίου 2022
ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 15 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 15 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 10 Φεβρουαρίου 2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22 09 Φεβρουαρίου 2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 ΠΕ30 09 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 08 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 (ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 04 Φεβρουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 (ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 04 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 28 Ιανουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (COVID, ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/01/2022) 21 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (COVID, ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/01/2022) 20 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (COVID) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 17 Ιανουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11-1-2022) 14 Ιανουαρίου 2022

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.