ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 30 Ιανουαρίου 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 29 Ιανουαρίου 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21 26 Ιανουαρίου 2021
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21 26 Ιανουαρίου 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 21 Ιανουαρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗ) 07 Ιανουαρίου 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ 03 Ιανουαρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛ 04 Δεκεμβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 - ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛ 03 Δεκεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΕΠΑΛ 26 Νοεμβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 - ΕΠΑΛ 25 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 05 Νοεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΓΩ COVID-19) 19 Οκτωβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 16 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 16 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 09 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ) 08 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ, ΕΕΠ, ΕΒΠ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 08 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ) 08 Οκτωβρίου 2020

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.