ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 09 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ) 08 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ, ΕΕΠ, ΕΒΠ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 08 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ) 08 Οκτωβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗΣ) 06 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ' ΦΑΣΗΣ) 06 Οκτωβρίου 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ) 02 Οκτωβρίου 2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 23 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 21 Σεπτεμβρίου 2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 19 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 10 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 28 Αυγούστου 2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 26 Αυγούστου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 14 Αυγούστου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 13 Αυγούστου 2020
ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 24 Μαρτίου 2020

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.