ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2017-18 17 Απριλίου 2017
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 16 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ 19 Ιουλίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16, ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 14 Ιουλίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 12 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 01 Οκτωβρίου 2015
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 15 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 08 Σεπτεμβρίου 2015
ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 02 Σεπτεμβρίου 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ 27 Αυγούστου 2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2015 06 Αυγούστου 2015
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 21 Ιανουαρίου 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 14 Οκτωβρίου 2014
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15 14 Οκτωβρίου 2014
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15 06 Οκτωβρίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 30 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ03.50,ΠΕ12.50,ΠΕ15.50 και ΠΕ19-20.50 ΕΑΕ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ08.50 ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 11 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 07 Σεπτεμβρίου 2014

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.