08-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
07-03-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-03-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-03-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 42/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β⇒Β ΠΕΙΡΑΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ