ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για 4/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Βερολίνο.

Προθεσμία υποβολής κλειστών προσφορών: μέχρι Πέμπτη, 01/12/2022