ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων: από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00
έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
έως τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 (***)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή
μέχρι 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
έως τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. (**)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


23/12/2022: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(*)   27/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(**)   28/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(***)   28/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ