09-01-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
10-01-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-02-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 51/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΔΕ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BRAILLE / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) / Α' ΦΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ