ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (6141Β') Υπουργικής Απόφασης, αναρτούμε οριστικούς πίνακες δεκτών (κατά αλφαβητική σειρά) και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5/23-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.