10-03-2023: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.