ΗΜΕΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 2023

Ορίζεται η ΤΡΙΤΗ ως ημέρα θερινής υπηρεσίας των σχολείων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Εάν η ημέρα εφημερίας συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα θα πρέπει να είναι ανοικτή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την Υ.Α 79942/ΓΔ4/31-05-2019.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.