Διόρθωση της αριθμ. πρωτ. 4728/Δ2/14.01.2013 Υ.Α.
«Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης»
της αριθμ. πρωτ. 4728/Δ2/14.01.2013 Υ.Α. «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ