Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί  στην Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014

Παρακαλούνται οι ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες ανά ειδικότητα να παρουσιαστούν  στη:  

Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος, γραφείο 6

την Τετάρτη 19  Φεβρουαρίου 2014 από τις 08:00 ως τις 11:00 π.μ.  

Με σκοπό να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για επιλογή ΣΚΕΔ αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά. 

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ 20969/Γ7/13-2-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  σε περίπτωση που υποψήφιος έχει επιλεγεί σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. επιλέγει και παρουσιάζεται σε μία εξ'αυτών για να υπογράψει την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση και ταυτόχρονα ενημερώνει τις υπόλοιπες Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. διαγράφεται από όλες.  

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί που δεν θα επιλέξουν τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά θα ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσουν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στα τηλέφωνα 210-4121382 και 210-4128892 για να δηλώσουν την άρνησή τους.

Για την  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02 κάντε κλικ ΕΔΩ