Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΕΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ