ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Οι ηλεκτρονικά καταχωρισμένες αιτήσεις ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ θα αποσταλούν στους εκπαιδευτικούς στο e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους έως και 16/05/2014.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει είτε ΜΟΝΟ αίτηση οριστικής τοποθέτησης είτε ΜΟΝΟ αίτηση βελτίωσης, θα παραλάβουν την ηλεκτρονική αίτησή τους (στο e-mail που έχουν ήδη δηλώσει) ΜΕΤΑ το πέρας της διαδικασίας παραλαβής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Από την Διεύθυνση