ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά:

Αιτήσεις για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή

Αιτήσεις για μετάθεση σε Μουσικά Σχολεία

Αιτήσεις για μετάθεση σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αιτήσεις για μετάθεση σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Αιτήσεις για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ

Αιτήσεις για μετάθεση με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των Κωφών και στη Γραφή Braille των Τυφλών.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ στους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά μέχρι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014.