Προγραμματισμός εργασιών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά

Λόγω της καθυστέρησης της ανακοίνωσης των μεταθέσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., όλες οι διαδικασίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών που προβλέπονται από το Π.Δ. 50/96 (άρθρα 14,15,16) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.100/97 (ρύθμιση υπεραριθμιών- οριστικές τοποθετήσεις- βελτιώσεις) θα ξεκινήσουν από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά μετά τις 15 Ιουλίου.

Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών καθώς και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, όπως ενημερώνονται από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα dide- peiraia.att.sch.gr προκειμένου να μη χάσουν τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.