ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2014

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ζητούν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση, καθώς και οι μετατιθέμενοι ή μεταταγμένοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο δήλωση προτίμησης στα οργανικά κενά των σχολείων αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: «www.pysdepeiraia.gr» .

Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα είναι δυνατή από ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8/2014 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8/2014.

Διευκρινίζουμε ότι προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να κάνει τις παρακάτω ενέργειες:

1. να γράψει στο πλαίσιο που ανοίγει το επίθετο και τον αριθμό Μητρώου του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός μητρώου εκπ/κού),

2. να εισάγει έναν προσωπικό τετραψήφιο κωδικό επιλογής του/της, τον οποίο θα χρησιμοποιεί κάθε φορά που επιθυμεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα, για τη φετινή δήλωση προτίμησης. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό με πέρυσι σε περίπτωση που δεν τον θυμάται, αλλά είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό κάθε φορά που επιθυμεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, να συμπληρώσει όσα από τα προσωπικά του/της στοιχεία δεν είναι συμπληρωμένα και

3. να επιλέξει (εφόσον το επιθυμεί) μέχρι είκοσι (20) σχολεία τοποθέτησης.

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: Σε ότι αφορά τις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει οργανικό κενό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ΜΗΝ επιλέξουν σχολεία και να υποβάλουν τη Δήλωσή τους με συμπληρωμένα τα στοιχεία τους μόνο. Το ίδιο ισχύει και για όσους εκπαιδευτικούς έχουν υποβάλει αίτηση Βελτίωσης τον Μάιο, αλλά τώρα δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κανένα από τα υπάρχοντα οργανικά κενά. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα στοιχεία υπάρχουν στην φθίνουσα σειρά μορίων, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία τουλάχιστον, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ενημέρωση των αρχείων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

5. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τις επιλογές σας με το πλήκτρο 'Αποθήκευση' που βρίσκεται στο κάτω μέρος της φόρμας και να επανέλθετε για επεξεργασία των επιλογών σας όσες φορές θέλετε!

6. Όταν καταλήξετε στις επιλογές σας, θα πρέπει να υποβάλετε τη Δήλωσή σας οριστικά με το πλήκτρο «Οριστική Υποβολή», οπότε λαμβάνετε αριθμό Πρωτοκόλλου και αυτομάτως ενημερωτικό mail με την αίτησή σας και τις προτιμήσεις σας, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απλή αποθήκευση της Δήλωσής σας δεν σημαίνει υποβολή προς το ΠΥΣΔΕ!
Το ΠΥΣΔΕ θα παραλάβει ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ τις Δηλώσεις οι οποίες έχουν
υποβληθεί οριστικά και έχουν αριθμό Πρωτοκόλλου

7. Για ενδεχόμενα ερωτήματα σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να απευθύνετε γραπτό μήνυμα στο «Βιβλίο Επισκεπτών», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή στήλη «ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ», ως τελευταία επιλογή.

8. Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, για οποιαδήποτε αλλαγή, θα απευθύνεστε μέσω του Βιβλίου Επισκεπτών, προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. η οποία θα επεξεργαστεί όλα τα αιτήματα, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή στις 18/8/14.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δρ. ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΝΔΑΛΗ


 

  • ΓΙΑ ΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Α ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ