ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, οι οποίες συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2014-2015 με την αρ. πρωτ.: 117393/Δ4/31-07-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2099/τ.Β'/31-07-2014), να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση προτίμησης στις νεοϊδρυθείσες και κενωθείσες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ