Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ