25-06-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ αν επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους και αφού ενημερωθούν από τα επισυναπτόμενα έγγραφα που ακολουθούν, συμπληρώνοντας το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ».

• Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.

• Για το έντυπο δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας κάντε κλικ ΕΔΩ.

• Για διευκρινίσεις για τους πίνακες υπεράριθμων κάντε κλικ ΕΔΩ.

• Για τον πίνακα με τα κενά και τα πλεονάσματα κάντε κλικ ΕΔΩ. (ΝΕΟ - 25/06/2015)

• Για τις ομάδες σχολικών μονάδων κάντε κλικ ΕΔΩ.

• Για τους πίνακες με υπεράριθμους κλάδους ανά σχολείο κάντε κλικ στην αντίστοιχη ομάδα σχολείων.
ΟΜΑΔΑ Α1, ΟΜΑΔΑ Α2, ΟΜΑΔΑ Α3, ΟΜΑΔΑ Α4, ΟΜΑΔΑ Β1, ΟΜΑΔΑ Β2, ΟΜΑΔΑ Β3, ΟΜΑΔΑ Β4, ΟΜΑΔΑ Β5

ΝΕΟ - 25/06/2015:

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 1ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί θητεία. Ως εκ τούτου στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ03 και ΠΕ04 δεν υφίσταται οργανικό κενό και στον κλάδο ΠΕ02 υφίσταται ένα (διευθυντικό) οργανικό κενό αντί για δύο.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 8ο ΓΣ ΠΕΙΡΑΙΑ δηλώθηκε οργανικό κενό για τεχνολογία, ενώ το σχολείο καλύπτεται από οργανικά ανήκοντα εκπαιδευτικό. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται οργανικό κενό για το μάθημα της τεχνολογίας.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, στο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΑ εκ παραδρομής δηλώθηκε κενό στον κλάδο ΠΕ04 το οποίο δεν υφίσταται.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ εκ παραδρομής δηλώθηκαν λανθασμένα οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής. Ως εκ τούτου στον κλάδο ΠΕ19-20 δεν υφίσταται οργανικό κενό.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 7ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη καθηγητής Αγγλικών ο οποίος ανήκει οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ως εκ τούτου υφίσταται υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ06.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ο οποίος ανήκει οργανικά. Ως εκ τούτου στον συγκεκριμένο κλάδο υφίσταται υπεραριθμία.

Σας ενημερώνουμε ότι στον Πίνακα οργανικών κενών πλεονασμάτων, από το 1ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-20, ο οποίος ανήκει οργανικά. Ως εκ τούτου στον συγκεκριμένο κλάδο είναι υπεράριθμοι δύο εκπαιδευτικοί.

Σας ενημερώνουμε ότι στο 3ο ΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ δεν υφίσταται οργανικό κενό κλάδου ΠΕ07.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 θα γίνει σύμφωνα με Ν.4186/2013, άρθρο 36, παρ.18. Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»