ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-6-2015. Η ανάληψη της υπηρεσίας τους γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ: 2104179780, 2104133054, επισυνάπτεται υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης), η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά ( ΔΔΕ Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς). Η πράξη ανάληψης μπορεί επίσης να γίνει και στη Διεύθυνση, στον 3ο όροφο.

Τα κενά των σχολείων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dide-peiraia.att.sch.gr. Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πειραιά θα ενημερώνεστε καθημερινά για το χρονοδιάγραμμα του ΠΥΣΔΕ, για τα κενά, τις προθεσμίες για τη δήλωση σχολείων προς τοποθέτηση και τις τοποθετήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Α. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και υπηρετούν σε σχολείο τη σχολική χρονιά 2014-2015, θα αναλάβουν υπηρεσία στις 30-6-2015 και θα κάνουν θερινή εφημερία στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες. Σε περίπτωση που έχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα αναλάβουν υπηρεσία και θα κάνουν θερινή εφημερία στο σχολείο στο οποίο έχουν προσωρινή τοποθέτηση.

Β. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν υπηρετούν τη σχολική χρονιά 2014-2015 σε σχολείο (αποσπασμένοι, σε άδεια, κτλ) θα αναλάβουν υπηρεσία στις 30-6-2015 και θα κάνουν θερινή εφημερία στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης.

Γ. Για όσους είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν Β' Πειραιά, η ανάληψη υπηρεσίας τους με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας στη ΔΔΕ Πειραιά (φαξ: 2104179780, 2104133054 - επισυνάπτεται υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης), η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά ( ΔΔΕ Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς). Θα πρέπει, όμως, να επικοινωνήσουν με τα σχολεία μισθολογικής τους τοποθέτησης προκειμένου να συνεννοηθούν για τη θερινή εφημερία.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ