Ανακοίνωση
Προθεσμία για αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και σε ΕΕΕΕΚ/ΣΜΕΑΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν:

1. Απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
2. Απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ του Πειραιά
3. Αμοιβαία απόσπαση

να καταθέσουν αίτηση από ΔΕΥΤΕΡΑ 7-9-2015 έως και ΠΕΜΠΤΗ 10-9-2015 στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 στον 7ο οροφο). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία παράταση δεν θα δοθεί.

Προσοχή

Τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και οι αποσπάσεις κατά προτεραιότητα καθορίζονται από την εγκύκλιο αποσπάσεων με Αρ. Πρωτ.: 102024/Ε2/26-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ.

Όσοι εκπαιδευτικοί καταθέσουν αίτηση οφείλουν να την ανακαλέσουν μέχρι την ανακοίνωση των αποσπάσεων από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, εφόσον ικανοποιηθεί τυχόν αίτησή τους για άλλου είδους απόσπαση μέσω του ΥΠΟΠΑΙΘ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.