Ανακοίνωση ως προς την Πράξη 32/22-12-2015 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Πειραιά

Η πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Πειραιά δε γίνεται δεκτή επί του παρόντος για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται ΕΔΩ παραμένουν στις θέσεις που κατείχαν πριν την Πράξη 32/22-12-2-15, μέχρι νεωτέρας.