4ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο   Ν ί κ α ι α ς
«Ηλίας Βενέζης»

4gym-nikaia-4porttraits

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η   -   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Υ    C D   
Δ Η Μ Ι ΟY Ρ Γ Ι Α  Τ Η Σ   Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α Σ   Μ Α Σ
Μ Ε   Τ Ι Τ Λ Ο:

«4 πορτρέτα»

Σας προσκαλούμε στο
 Κηποθέατρο της Νίκαιας,
την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
 και ώρα 8:30 μ.μ.

Η αναβληθείσα λόγω καιρικών συνθηκών εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24-05-2016

Είσοδος Ελεύθερη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ