ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (αλφαβητικά),
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΕΝΕΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ