ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΕΚ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., με θητεία μέχρι 31 Ιουλίου 2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 13η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ