ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενστάσεις επί της πράξης 36/2017 μέχρι Δευτέρα 02/10/2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα εναπομείναντα κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πειραιά την Τρίτη 03/10/2017,
αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη επικαιροποίησή τους από τις σχολικές μονάδες.