ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενστάσεις επι των τοποθετήσεων (ΠΡΑΞΗ 39/2017)
μέχρι Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 14:00