Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
(μετά από την εξέταση ενστάσεων, πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 14/2018)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ