Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πράξη 27 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά καθώς και τα επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 24/9/2018.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις τοποθέτησης των μονίμων εκπαιδευτικών ορίζεται εκ νέου,
από Δευτέρα 24/9/2018 έως και Τρίτη 25/09/2018.