ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2018-19

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01:
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΝΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00πμ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---•---

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01:
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ