ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α. (Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ