Κύρωση οριστικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις
Υπευθύνων ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ