Τοποθέτηση σε κενούμενη θέση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ