ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δράσεων της Θεματικής Εβδομάδας
ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Καμινίων
σας προσκαλούν σε συνάντηση-συζήτηση με την Παιδαγωγικά Υπεύθυνη 
Χρυσάνθη Κουμπάρου, Σ.Ε.Ε. του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 16 Απριλίου 2019
και ώρα 18:45 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου,

με θέμα: 
«Καθοδηγώντας τους εφήβους στο πλαίσιο της δημοκρατικής συνύπαρξης»

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας.