21-06-2019: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

1. Όσοι εκπαιδευτικοί από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά έως την 21η Ιουνίου, θα αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 24/06/2019 στην Δ.Δ.Ε. Πειραιά όπου και θα παρουσιάζονται μέχρι και την Πέμπτη 27/06/2019. Την Παρασκευή 28/06/2019 θα αναλάβουν υπηρεσία όπου ανήκουν.

(*) 2. Όσοι εκπαιδευτικοί της Α΄, Β΄και Γ΄ Πειραιά έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά έως την 21η Ιουνίου, θα αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 24/06/2019 στην Δ.Δ.Ε. Πειραιά όπου και θα παρουσιάζονται μέχρι και την Πέμπτη 27/06/2019. Την Παρασκευή 28/06/2019 θα αναλάβουν υπηρεσία  στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

(*) 3. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄, Β΄και Γ΄ Πειραιά και αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 24/06/2019 στην Δ.Δ.Ε. Πειραιά όπου και θα παρουσιάζονται μέχρι και την Πέμπτη 27/06/2019. Την Παρασκευή 28/06/2019 θα αναλάβουν στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.