30-11-2019: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΚΑΕ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΙΟΥ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην
Ενισχυτική Διδασκαλία
για το σχολικό έτος 2019-2020

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66), και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 29 Νοεμβρίου 2019 έως και 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Κ.Α.Ε.) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02 / ΠΕ85 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 3588β'/26-09-2019 (Οργάνωση και λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε. ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ