ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (μόνιμους εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης Πειραιά και δημόσιους υπαλλήλους του Πειραιά) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές το Σάββατο και την Κυριακή στις 25-26 Ιανουαρίου 2020 στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 – Φ.Ε.Κ. 5/18.03.2019 και Φ.Ε.Κ. 15/02.05.2019/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 10/1/2020.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ