ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ
για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

fa-athlimata-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.:
Δευτέρα 29 Ιουνίου - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.