ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Συγκεντρωτικός Πίνακας με λειτουργικά κενά και πλεονάσματα.
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για αιτήσεις και χρονοδιάγραμμα εργασιών.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ