ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΤΩΝ 2019-2020

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων και τα σχολεία στα οποία υπηρετούν αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα Προγράμματα Πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων που ανέλαβαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ