11-09-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ (*)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Συγκεντρωτικός Πίνακας με λειτουργικά κενά και πλεονάσματα (*),
όπως αυτά αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης μέσω του σχετικού συνδέσμου,

από Πέμπτη 10/09/2020 έως και Κυριακή 13/09/2020

Νεοδιόριστοι
Λειτουργικά Υπεράριθμοι
στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
με πλεόνασμα ωρών (συμπλήρωση ωραρίου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή τη φάση, όλοι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα κριθούν και θα τοποθετηθούν βάσει μορίων μετάθεσης, χωρίς κάποια από αυτές τις ομάδες να προηγείται.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ