02-10-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
02-10-2020, 22:35: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

05-10-2020: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
06-10-2020: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
07-10-2020: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
13-10-2020: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
14-10-2020: 7η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

19-10-2020: 8η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
23-11-2020: 9η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
(Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗΣ)

(*) ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ