20-10-2020: 1η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
22-10-2020: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
05-11-2020: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
13-11-2020: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)
19-11-2020: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
3/ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (λόγω COVID-19)

(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Α' ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β' ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Ε.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Τρίτη 20/10/2020 ή την Τετάρτη 21/10/2020 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ΤΕ)

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ