Προκήρυξη για την πλήρωση κενούμενων και κενών θέσεων
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά

Αιτήσεις από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 έως και Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00μμ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ν.1599 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ υπ. αριθμ. 4547/2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 4412/3-10-2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ