Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ.
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά

Αιτήσεις από Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00μμ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ν.1599 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ υπ. αριθμ. 4547/2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 4412/3-10-2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ